Je potrebné stavebné povolenie?

Odporúčame Vám váš zámer vždy prerokovať s miestne príslušným stavebným úradom, no vo väčšine prípadov je potrebné len ohlásenie stavby (podľa podmienok uvedených v Stavebnom zákone).

Ako dlho trvá dodanie stavby?

Zvyčajne do 3 mesiacov od podpísania zmluvy, no v súčasnosti túto dobu ovplyvňuje aj dostupnosť materiálov na trhu. Vždy majte na zreteli, že vybavovanie nevyhnutných úradných povolení môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Doveziete mi môj nový dom až na miesto?

Samozrejme, dodanie je priamo na vašu adresu. Samozrejme, že pozemok a základová doska musia byť vopred pripravené. Je potrebné brať zreteľ aj na umiestnenie žeriavu, potrebného k montáži, ale to všetko sa berie do úvahy už v prípravnej fáze projektu.

Je možné financovať modulovú stavbu aj formou hypotéky?

Áno, je to možné. Konkrétne informacie Vám poskytne Váš hypotekárny poradca.

Pripojíte ma aj na inžinierske siete?

Naše moduly sú vždy pripravené na okamžité pripojenie do inžinierskych sietí, avšak samotnú prípravu IS na pozemku a pripojenie modulu si zákazník rieši zvyčajne vo vlastnej réžii.

Máte aj vzorové domy, ktoré možno navštíviť?

Áno, v sídle našej firmy máme niekoľko vzorových domov, ktoré si na dohodnutom termíne môžete osobne pozrieť a získať ďalšie informácie.

Z čoho je modulový dom postavený?

Samonosná oceľová konštrukcia pozostáva z dutých a valcovaných profilov, potretých základnou antikoróznou ochranou a vrchnou krycou polyuretánovou farbou podľa RAL vzorkovníka. Stavba je plne odolná aj náročným poveternostným podmienkam.

Aká je skladba jednotlivých obvodových stien?

Presné zloženie jednotlivých materiálov Vám poskytneme počas konzultácie. Počas osobnej návštevy Vám ukážeme aj ich vzorky.